Solární ohřev vody

Solární ohřev vody

Solární ohřev je v současné době velmi oblíbenou a zejména ekologickou metodou, pomocí které se získává energie ze slunečního záření. Zařízení, které přeměňují sluneční energii na tepelnou se nazývají solární panely a solární kolektory. Solární systémy jsou zařízení, které zajišťují absorbci slunečních paprsků, až po její přeměnu a samotný ohřev vody v nádrži.

Všechny solární systémy je možné rozdělit do dvou základních skupin. Jde o solární panely, které se zabývají ohřevem teplé užitkové vody nebo ohřevem vody v bazénu. Základní části systémů pro ohřev vody jsou solární kolektory. Ty se namontují na střechu tak, aby na ně dopadalo co nejvíce slunečního záření. Kolektorem protéká teplonosná kapalina. Sluneční paprsky tuto kapalinu ohřívají. Ta následně ohřívá vodu v bojleru. A dál už to znáte. Voda dále proudí do míst, kde ji potřebujete.

Jelikož je v našich podmínkách je nutné ohřívat vodu po celý rok, přidává se do teplonosného média nemrznoucí směs. Teplo se předává do zásobníku, při kterém se musí použít tepelný výměník. Jistě vás zajímá, co je teplonosný výměník a co si pod ním představit.

Tepelný nebo teplonosný výměník je zařízení, jež je určeno k výměně energie mezi různými soustavami. S tepelným výměníkem se setkal už každý z vás. Jedná se totiž o radiátor ústředního či etážového topení. Výměníky je možné rozdělit do dvou skupin. A to výměník bez změny fáze nebo se změnou fáze.

Ale vraťme se zpátky k solárního ohřevu vody. Mezi další prvky tohoto systému můžeme zařadit také různé ventily, potrubí, které míří od kolektorů do zásobníku, atd. Velkou výhodou těchto systémů je výborná integrace do existujících systémů pro vytápění a ohřev vody.

Na závěr jen pár slov týkající se teplonosné kapaliny. Tato kapalina cirkuluje mezi solárními kolektory a tepelným výměníkem.

O webu

Internetová stránka ohrevtuv. cz je věnována, jak již z názvu vyplývá, problematice ohřevu teplé užitkové vody. Na našich stránkách získáte všechny potřebné informace. Dozvíte se zde co to vlastně ohřev TUV je a co to obnáší. Jaké je možné využít zařízení a jak se dělí. Dále pak budete vědět, jaké je možné využít systémy a jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivními. Jejich výhody i nevýhody. Aby zařízení pro ohřev TUV byl co nejúčinnější, je zapotřebí dimenzování. Jestli právě hledáte tyto informace, naše webová stránka je vás k dispozici.