Rubrika

Rubrika „EnviWeb.cz”

23.7.2016

Enviweb.czRevize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla

V současné době provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktivaci Technické pracovní skupiny (TPS) ,,Povrchové úpravy”.Evropské komise (EK) rozhodla o provedení revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) ,,Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla” (z angl. Surface Treatment Using Organic Solvents, STS), který byl vydán v srpnu 2007. Tento dokument B ……

20.7.2016

Enviweb.czRevize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla

V současné době provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktivaci Technické pracovní skupiny (TPS) ,,Povrchové úpravy”.Evropské komise (EK) rozhodla o provedení revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) ,,Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla” (z angl. Surface Treatment Using Organic Solvents, STS), který byl vydán v srpnu 2007. Tento dokument B ……

11.7.2016

Enviweb.czZemědělství Gruzie

Zemědělství je hlavním odvětvím ekonomiky země. Vhodné klimatické podmínky umožňují pěstovat všechny hlavní druhy plodin. Tradiční je pěstování vína, citrusových plodů, lískových a vlašských ořechů, mandlí, kaštanů, čaje a meruňek. Tradičním odbytištěm gruzínských plodin bylo do roku 2006 Rusko, nyní musí Gruzie hledat nové trhy – zejména ořechy tvoří hlavní vývozní komoditu pro EU. Pěstova ……

8.7.2016

Enviweb.czSeznam poskytovatelů energetických služeb

Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam poskytovatelů energetických služeb podle zákona o hospodaření energií. V návaznosti na novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění v podobě zákona č. 103/2015 Sb. ze dne 4. května 2015, byl podle § 10f sestaven seznam poskytovatelů energetických služeb, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Údaje ze seznamu j ……

5.7.2016

Enviweb.czNIZOZEMSKO: Národní monitor udržitelnosti

Každoroční report pokroku směrem k udržitelnému rozvoji představuje skvělý zdroj dat i nástroj komunikace s veřejností. Monitor Duurzaam je publikace každoročně vydávaná nizozemským statistickým úřadem. Jejím cílem je dát do souvislostí data vztahující se k udržitelnému rozvoji, trendy jejich vývoje v Nizozemsku a srovnání s dalšími zeměmi. Velmi srozumitelně napsaná kniha může sl ……

2.7.2016

Enviweb.czSlavnostní otevření dendrologické zahrady

V sobotu slavnostně otevřeme nově založenou dendrologickou zahradu v areálu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Při této příležitosti jsme připravili pro návštěvníky celodenní program, jehož součástí bude vědecká show, zábavně naučné aktivity pro děti i jejich rodiče, přírodovědný kvíz a ukázky včelaření. Na milovníky botaniky čekají komentované prohlídky zahrady a kreat ……

29.6.2016

Enviweb.czUstanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

Opatření obecné povahy o stanovení/změně ochranného pásma vodního zdroje. a uložení opatření/povinností konkrétním osobám Stanovisko Adresáty konkrétních opatření/povinností je možné v opatření obecné povahy o stanovení/změně ochranného pásma vodního zdroje vymezit pouze v obecné rovině, druhově (např. formulací oprávnění k odběru jsou povinni provést protierozní opatření apod.) Odův ……

26.6.2016

Enviweb.czVytápějte pomocí nízkoteplotního nebo kondenzačního plynového kotle, ušetříte

Kotle se obvykle vyrábějí ve dvou variantách: jedna s přívodem spalovacího vzduchu z interiéru a s odtahem do komína, druhá “turbo”, kdy i vzduch pro spalování je přiváděn zvenčí. Proč pořídit plynový kondenzační kotel? Kondenzační kotel dokáže nejefektivněji přeměnit plyn na teplo. Využívá i teplo z vodní páry, která je obsažená ve zplodinách, a nenechá tak teplo unikat komínem. Opro…

20.6.2016

Enviweb.czNárodní přírodní rezervaci Kaňon Labe navštěvují neukáznění návštěvníci

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem kontrolovali minulý víkend ve spolupráci s Policií ČR a se Správou CHKO Labské pískovce Národní přírodní rezervaci (NPR) Kaňon Labe. Předmětem společných kontrol bylo dodržování základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, dodržování podmínek souhlasu k vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a ……

17.6.2016

Enviweb.czEnergetika, vzor 2040

Česká energetická koncepce finišuje. Oproti západním vzorům stále zaostává…Dokument o délce 118 stran, který určí budoucí podobu české energetiky. Tak lze ve stručnosti představit státní energetickou koncepci. Po mnoha měsících odkladů a úprav se konečně přiblížil okamžik jejího schválení. Záměry státu v oblasti energetiky přitom ještě donedávna připomínaly plány komunistického ministra ……

O webu

Internetová stránka ohrevtuv. cz je věnována, jak již z názvu vyplývá, problematice ohřevu teplé užitkové vody. Na našich stránkách získáte všechny potřebné informace. Dozvíte se zde co to vlastně ohřev TUV je a co to obnáší. Jaké je možné využít zařízení a jak se dělí. Dále pak budete vědět, jaké je možné využít systémy a jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivními. Jejich výhody i nevýhody. Aby zařízení pro ohřev TUV byl co nejúčinnější, je zapotřebí dimenzování. Jestli právě hledáte tyto informace, naše webová stránka je vás k dispozici.