Rubrika

Rubrika „EnviWeb.cz”

6.3.2016

Enviweb.czHydrologická ročenka České republiky 2014

Český hydrometeorologický ústav – Úsek hydrologie… Titulní strana Popis fotografie, seznam autorů Obsah Contents Předmluva ……

26.2.2016

Enviweb.czNásledné vodohohospodářské využití prostoru ložiska

Dotaz: Jak rozumět a vykládat spojení ,,následné vodohohospodářské využití prostoru ložiska” v nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy? Odpověď: Pojem ,,následné vodohospodářské využití prostoru ložiska” uvedený v § 2 odst. ……

20.2.2016

Enviweb.czDálnice kontra vysokorychlostní železnice

První dálnice dnešního typu (čtyřproudé komunikace s oddělenými směry) se začaly stavět v Německu před druhou světovou válkou. V roce 1935 mělo Německo 119 km a v roce 1938 už přes 3000 km. Československo zahájilo výstavbu dálnice v květnu 1939 jako druhá země světa. Nejprve válka a potom komunistický režim výstavbu přerušil. Po druhé světové válce se dálniční síť rychle…

14.2.2016

Enviweb.czDesítka amerických velkoměst slíbila ekologičtější budovy

Starostové deseti velkoměst ve Spojených státech se ve středu zavázali, že dosáhnou snížení emisí skleníkových plynů z vytápění či klimatizace budov. Pomocí zavádění šetrných technologií a využívání obnovitelných zdrojů energie hodlá Los Angeles, Chicago či Boston omezit množství oxidu uhličitého v ovzduší. Právě velké budovy mají nezanedbatelný podíl na produkci plynů vyvolávajících globální změ ……

11.2.2016

Enviweb.czKlimatizace přibližuje energetický kolaps

Ještě si pamatuji jeden z prvních dojmů po příjezdu do New Yorku: velké bílé plechové krabice skoro v každém okně. Američané milují klimatizaci, přestože Evropané žijící ve stejném klimatickém pásmu upřednostňují obyčejné topení. Na první pohled nic, co by mělo vzbuzovat větší zájem. Lidé jsou zkrátka různí. Přesto to někteří odborníci považují za významné, a někteří dokonce vidí možné dalekosá…

8.2.2016

Enviweb.czKroměříž: Fairtradové město

Fair trade je způsob obchodu, který dává drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům ze zemí globálního jihu (tzv. rozvojových zemí) možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. V rámci fair trade je vyloučena dětská práce a upřednostňuje se šetrný přístup k životnímu prostředí. Město Kroměříž před již více než třemi lety (22. prosince 2011) oficiálně schválilo deklaraci p ……

2.2.2016

Enviweb.czOvocnářské RozVerky Ekologického institutu Veronica

Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica 26. 1. 2016 Ovocnářské kurzy v Hostětíně: Poradíme vám, jak pečovat o ovocné stromy Zima je v zahradě obdobím klidu a odpoč ……

18.1.2016

Enviweb.czExport českých energetických zařízení

Od ledna do října roku 2014 čeští exportéři vyvezli stroje a zařízení k výrobě energie v hodnotě 86,87 miliard Kč.Nejvíce se vyvezlo do Německa(24,86 miliard Kč), s poměrně velkým odstupem následují USA (7,47 miliard Kč) a pak Francie (6 miliard Kč). Dalšími významnými odběrateli jsou Ruská federace, Španělsko, Itálie, Japonsko, Maďarsko nebo Polsko. Největší podíl na vývozu do Německa tvoří…

12.1.2016

Enviweb.czTříkrálové luštěninové RozVerky Ekologického institutu Veronica

PF 2016 Děkujeme vám za spolupráci a přízeň v uplynulém roce a přejeme vám i klimatu dobrý rok luštětin 2016! Více informací naleznete zde. Otevřený prostor 2016: Místní ekonomika a klimatické změny Seminář Otevřený prostor, který bude probíhat v Hostětíně od ……

24.12.2015

Enviweb.czNástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů v programovém období 2014 – 2020

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje nástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů předložených do prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Takto zveřejněný softwarový nástroj pro výpočet udržitelnosti je platný pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 v rámci priorit ……

O webu

Internetová stránka ohrevtuv. cz je věnována, jak již z názvu vyplývá, problematice ohřevu teplé užitkové vody. Na našich stránkách získáte všechny potřebné informace. Dozvíte se zde co to vlastně ohřev TUV je a co to obnáší. Jaké je možné využít zařízení a jak se dělí. Dále pak budete vědět, jaké je možné využít systémy a jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivními. Jejich výhody i nevýhody. Aby zařízení pro ohřev TUV byl co nejúčinnější, je zapotřebí dimenzování. Jestli právě hledáte tyto informace, naše webová stránka je vás k dispozici.